Powiatowy Festiwal Artystyczny

26 kwietnia działający przy bibliotece zespół teatralny wziął udział w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Tarnowskich Górach.

Zaprezentowaliśmy kilkunastominutowe przedstawienie zatytułowane „Mam prawo być inny”, traktujące o tolerancji, akceptacji i zrozumieniu drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, poglądy, przekonania, wyznawaną religię…. Przedstawienie łączyło w sobie elementy prozy, poezji, rapu, a zakończyło się wspólnie wykonaną piosenką „Masz prawo być inny” z repertuaru młodzieżowej grupy teatralno-muzycznej Łejery.

W inscenizacji wystąpili: Nina Jastal, Stella Korzekwa, Oliwia Łastowska, Lena Szwedzik, Nadia Węglińska i Adam Paczkowski.

Dla naszych artystów to debiut w tego rodzaju powiatowej rywalizacji. i niewątpliwie występ na scenie Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana  był dla  dla nich wielkim przeżyciem oraz nowym i bogatym doświadczeniem, które wykorzystają w dalszej pracy. Dziękujemy im za ogrom pracy, który włożyli w przygotowanie spektaklu i godne reprezentowanie nas na szczeblu powiatowym.

Zapraszam do galerii