Wojewódzki konkurs audiowizualny

Pracownia Komunikacji Społecznej Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza młodzież klas 7 – 8 do udziału w wojewódzkim konkursie audiowizualnym:

„Za starego piyrwy/Jak dawniej się żyło”

Zadaniem uczestników konkursu jest nagranie krótkiej wypowiedzi w gwarze śląskiej o tym, jak kiedyś żyło się w naszym regionie. Wywiad/wypowiedź powinna być przeprowadzona z osobą, która pamięta dawne tradycje, kulturę i zwyczaje dnia codziennego na Śląsku.

Nagranie mona wykonać telefonem, kamerą lub aparatem fotograficznym.
Warunki, jakie powinno spełniać:
a) nie może trwać dłużej niż 5 minut;
b) plik musi być zapisany w formacie MP4 i podpisany wg schematu:
nazwisko_imię_nazwaszkoły.mp4

Termin nadsyłania prac upływa 4 marca 2022 roku.

Poniżej zamieszczam szczegółowy regulamin konkursu:

 

 

Wszystkich, którzy czują się na siłach wziąć udział w konkursie promującym śląską godkę, zapraszam do zgłoszenia tego faktu osobiście w bibliotece lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Piszcie na adres kontakt@bibliotekasp2.pl lub przez Librusa. Możecie też kontaktować się przez WhatsApp lub wysyłając SMS na nr 501 409 392.
Chętnie pomogę przy oranizacji takiego wywiadu.