Niepodległa

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia dzień 11 listopada przyjęto jako jego symboliczną datę i zarazem datę jednego z największych naszych świąt narodowych – Święta Niepodległości.

Nasz szkolny apel z okazji 11 Listopada

O polskich symbolach narodowych

Każde niepodległe państwo ma swoje symbole narodowe, które wyróżniają je na tle innych państw. Ponieważ są to symbole każdego obywatela, przywiązuje się do nich wielką wagę i obdarza należnym szacunkiem. Te symbole to: godło, flaga oraz hymn.

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo (dla patrzącego w lewo), z rozwiniętymi skrzydłami, ze  złotym dziobem i złotymi szponami, umieszczony w czerwonym polu tarczy herbowej.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5 : 8. Flagą państwową   jest także flaga z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Biel i czerwień pojawiły się po raz pierwszy w charakterze barw narodowych w 1792 r. podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja. Damy wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwonymi wstęgami, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy.

Autorem hymnu – Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, znanej później jako Mazurek Dąbrowskiego jest Józef Wybicki, poeta, kompozytor, dyplomata i działacz  polityczny, uczestnik konfederacji barskiej i powstania kościuszkowskiego oraz współorganizator, powstających u boku francuskiej armii, Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Pieśń została napisana w 1797 i towarzyszyła Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej, a także w 1806 roku, kiedy to Dąbrowski w aurze zwycięzcy znalazł się w Wielkopolsce. Tu mieszkała Basia, która rok później została żoną generała.

Od blisko dwóch stuleci nie została wyjaśniona zagadka historyczna dotycząca pochodzenia melodii Mazurka Dąbrowskiego. Być może Józef Wybicki dla potrzeb swojego tekstu Jeszcze Polska nie umarła sam opracował znane mu już poprzednio wątki melodyczne, łącząc je w jedną formalną całość.

Od 26 lutego 1927 Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej.

za: https://www.gov.pl/web/kultura/symbole-narodowe

A tutaj powyższe informacje w bardziej przystępnej wersji dla najmłodszych: