Nagrody wręczone

Wczoraj w bibliotece odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Co w książkach piszczy?” – tym, którzy do szkoły wrócili nieco póżniej. Młodsze dzieci otrzymały nagrody już przed przerwą egzaminacyjną. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni.  Jeszcze raz gratuluję całej grupie uczestników i zapraszam do kolejnych – już przyszłorocznych – rywalizacji.

Książka czeka, a zabawa słowem może odbywać się na wiele różnych sposobów i zawsze będzie ciekawa. Wyobraźnia jest bowiem nieograniczona, a to ona inspiruje autorów do tworzenia, nam zaś  – czytelnikom (którymi są przecież również bibliotekarze) podsuwa coraz to nowe pomysły na  wykorzystanie tej twórczości…

LAUREACI KONKURSU „CO w KSIĄŻKACH PISZCZY?”