Dzień Uśmiechu

Prosimy was o uśmiech,
bo uśmiech jest potrzebny,
jak kwiatom promień słońca,
jak ptakom lot podniebny…
Wanda Chotomska

Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu uczniowie naszej szkoły postanowili podzielić się radością, ciepłem i życzliwością z podopiecznymi  Bytomskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, do których pojechały dary (materiały plastyczne) zebrane podczas okolicznościowej zbiórki.  Mamy nadzieję, że przydadzą się na warsztatach terapii zajęciowej, które bytomskie stowarzyszenie prowadzi. Warsztaty  dla osób niepełnosprawnych są miejscem rozwijania kreatywności, ale także miejscem rehabilitacji, uczenia się samodzielności  oraz  nabywania umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.

Życzymy kreatywnych pomysłów i radości tworzenia.

Biblioteka była współorganizatorem zbiórki.