Co w książkach piszczy?

Książka nas uczy, książka cieszy,
czasem zadziwi nas niemało
albo po prostu tak rozśmieszy,
jakby się dobry żart słyszało.
Książka też mądrze nam doradza
różne wskazówki, wzory daje.
Książka w szeroki świat wprowadza,
dalekie z nami zwiedza kraje.

H. Łochocka

Biblioteka zaprasza do udziału w konkursie czytelniczym :

Co w książkach piszczy?

Książki bywają różne. Nie tylko opowiadają nam ciekawe historie, pomagają poznawać świat, uczą wrażliwości, ale także często zapraszają do zabawy i stają się inspiracją twórczych działań. Przyjmijcie więc to zaproszenie. Pochwalcie się nie tylko umiejętnością czytania ze zrozumieniem, ale także swoją kreatywnością w odbiorze literatury. Przez kolejne dni  na stronie biblioteki będą pojawiać się zadania konkursowe, które należy  wykonać, włączając się tym samym do wspólnej zabawy słowem.

Regulamin konkursu

  • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły (część zadań zostanie zróżnicowana wiekowo)
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonywanie kolejnych, publikowanych na stronie biblioteki zadań. Nie ma konieczności wykonania wszystkich. Każdy wybiera te, które mu najbardziej odpowiadają. Nie obowiązuje też wykonywanie ich w jakiejś określonej kolejności. Jest ona dowolna.
  • Każde zadanie będzie oddzielnie punktowane, a punkty (dla pojedynczego uczestnika) będą sumowane.
  • W ogólnej klasyfikacji zwycięży ten uczeń/uczennica, która zdobędzie najwięcej punktów.
  • Zadania konkursowe będą publikowane do 1 kwietnia,  odpowiedzi można przesyłać do 16 kwietnia (data zakończenia konkursu może ulec zmianie)
  • Najlepsi otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Zapraszam do zabawy!

Zadanie pierwsze
{dla wszystkich)

Przeczytaj kilkakrotnie na  głos jeden z wybranych wierszyków. Kiedy już będziesz pewny, że czytanie dobrze ci idzie, nagraj swoją interpretację i prześlij ją na adres biblioteki kontakt@bibliotekasp2.pl lub przez aplikację WhatsApp na nr telefonu 501 409 392. W komentarzu wpisz swoje imię, nazwisko i klasę, do której uczęszczasz. W ocenie wiersza brany będzie pod uwagę stopień jego trudności (cztery pierwsze wiersze – I stopień trudności, pozostałe – II stopień trudności), szybkość i poprawność czytania.

Czekam z niecierpliwością na wasze interpretacje!

Wiersze pochodzą ze zbioru Małgorzaty Strzałkowskiej „Wierszyki łamiące języki”