Co w książkach piszczy? Zadanie II

Dzisiaj kolejne zadanie konkursowe, które jest sprawdzianem umięjętności czytania ze zrozumieniem i łaczy się ściśle z opublikowanymi wcześniej wierszykami Małgorzaty Strzałkowskiej. Przeczytajcie je uważnie i odpowiedzcie na pytania zawarte w zamieszczonym poniżej formularzu. Za każdą poprawną odpowiedź przysługuje 1 punkt. Rozwiązanie testu zostanie opublikowane po zakończeniu konkursu. Każdy może wypełnić test tylko raz. Tylko pierwsze przesłane rozwiązanie będzie podlegało ocenie.

Powodzenia!

Dziękuję bardzo za nadesłane dotychczas interpretacje wierszy. Czekam na kolejne i zachęcam do zabawy słowem. Zadanie pierwsze jest nadal aktualne.

Zadanie drugie
(dla wszystkich)