Święto Patronalne Szkoły

Dzisiaj Święto Patronalne Szkoły. Biblioteka wspólnie z katechetą włączyła się w przygotowanie akademii z tej okazji. Co roku nawiązujemy do nauczania Jana Pawła II. Tym razem chciałyśmy przypomnieć o wartościach, które w dzisiejszym świecie ulegają powolnej dewaluacji. Tymi wartościami są empatia, zrozumienie, bezinteresowność, życzliwość, tolerancja…

Czy naprawdę tak trudno je w życiu realizować? Ich źródło to przecież – jak nauczał Jan Paweł II – proste przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przykazanie to ogarnia sobą wszystkie przykazania Dekalogu i doprowadza je do pełni: w nim wszystkie się zawierają, z niego wszystkie wynikają, do niego też wszystkie zmierzają.  Ojciec Święty przypomniał, że przykazanie miłości Boga i bliźniego ma także wymiar społeczny i odnosi się do wolnej woli człowieka. Jaki kształt nada on swoim uczynkom – miłości czy nienawiści, zależy wyłącznie od niego samego…

Dziękujemy szczególnie naszemu absolwentowi Bartkowi Niewiadomskiemu
za nagranie materiału filmowego i cierpliwe powtarzanie ujęć.