Hymn szkoły

Nasz Patronie, Janie Pawle II,

pobłogosław nam z niebiańskich bram.

To my dzieci, małe Twoje sługi,

tu na ziemi szukałeś nas,

tu na ziemi szukałeś nas!

 

Więc idziemy z Twym przykładem w sercu,

by wypełniać Boży życia dar

i nadzieją Twoją wciąż być chcemy,

aż dojdziemy do niebios bram,

aż dojdziemy do niebios bram!

 

My, uczniowie świętego Patrona,

wartościami Twymi chcemy żyć,

siejąc miłość oraz wybaczenie,

żeby sercem Kościoła być,

żeby sercem Kościoła być!