Narodowe Czytanie w kameralnym gronie

Tegoroczne Narodowe Czytanie – jako że odbywa się w roku ważnego dla nas jubileuszu – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę  niepodległości – stało się nie tylko akcją promującą czytelnictwo, ale też formą uczczenia tak ważnego dla nas Polaków wydarzenia.

Nieprzypadkowy jest też wybór lektury –  powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. Powieść ta  była  swego rodzaju  bilansem pierwszych powojennych lat oraz wyrazem  niepokoju i wątpliwości młodego pokolenia, stojącego u progu nowej  rzeczywistości i toczącego spór o  przyszły społeczno-polityczny kształt odrodzonej po zaborach Ojczyzny.

Nie dając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyszłość wolnej Polski, książka skłania do refleksji nie tylko o dawnej ale i współczesnej Rzeczypospolitej, bo w zmieniającej się w szybkim tempie rzeczywistości pytanie: jaka Polska?  jest pytaniem wciąż aktualnym.

Uczniowie klasy VIb zebrali się w bibliotece szkolnej, by uczestniczyć w VII już edycji Narodowego Czytania. Przed rozpoczęciem lektury polonistka przybliżyła uczestnikom spotkania problematykę utworu i losy jej głównego bohatera. Wyjaśniła też symbolikę: przedwiośnia – okresu budzenia się Polski do życia po wielu dziesięcioleciach zaboru oraz szklanych domów – utopijnej (niemożliwej do realizacji) wizji idealnej ojczyzny. Po odczytaniu fragmentów tekstu i wyjaśnieniu znaczenia występujących w nich archaizmów był czas na chwilę refleksji i wrażenia z lektury.

Przejdź do galerii