Dzień Unii Europejskiej

Europa ma swoje święto, które celebrowane jest 5 lub 9 maja. Data zależy od tego, czy dany kraj należy do Unii Europejskiej – jeśli tak, wtedy obchodzi się go oficjalnie 9 maja. Natomiast kraje należące do Rady Europy, ale nie będące członkiem wspólnoty, świętują kilka dni wcześniej.

Polska świętowała więc w minioną sobotę. A obchody te miały w większości wirtualny charakter:  akcje ogłaszane na facebooku, koncerty online, transmisja na żywo na stronie Parlamentu Europejskiego… Natomiast pamiętamy je z ubiegłych lat jako święto bardzo barwnie obchodzone w szkołach. Pomysłow nawiązujących do kultury i tradycji poszczególnych krajów było zawsza mnóstwo. Obchodzono je więc ciekawie, barwnie  i wesoło…

Czym jest Unia Europejska?

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, zakładająca polityczną i gospodarczą współpracę państw Europy. która powstała 1 listopada 1993r. Należy do niej obecnie 27 państw członkowskich. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004.

Celem Unii jest ustanowienie obywatelstwa europejskiego, zapewnienie wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa, wspieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz podkreślenie roli Europy na świecie. W 2012 r. Unii Europejskiej przyznano Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu jej wysiłków na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka na Starym Kontynencie.

Motto Unii Europejskiej:

Zjednoczona w różnorodności lub Jedność w różnorodności 

Poniżej trochę ciekawostek o Unii Europejskiej