Święto Patronalne Szkoły

W tym roku obchodziliśmy 10 rocznicę nadania naszej szkole imienia Jana Pawła II. Biblioteka szkolna – jak zwykle – włączyła się w przygotowanie obchodów Święta Szkoły. Część artystyczna uroczystości przebiegała pod hasłem: To, co we mnie niezniszczalne, trwa! W tegorocznym programie artystycznym, opracowanym przez panią Marię Kielar-Czaplę, przypomnieliśmy o wartościach, które cenił i promował wśród młodych ludzi Jan Paweł II. Papież, którego szczególna emocjonalna więź z młodzieżą pozostanie fenomenem wszechczasów.

W montażu słowno-muzycznym, przygotowanym na ten wyjątkowy dzień wystąpili obok uczniów SP2 również absolwenci naszej szkoły, obecnie już uczniowie liceum ogólnokształcącego: Magda Niejodek i Bartek Niewiadomski. Bardzo im dziękujemy, że mimo nowych obowiązków w nowej szkole, zechcieli poświęcić nam swój czas i wspólnie z nami przygotować i świetować ten mały jubileusz.

Z okazji 10-lecia patronatu Papieża Polaka ogłoszony został konkurs plastyczny pod hasłem Nie ma lepszego od Jana Pawła II . Biblioteka uczestniczyła w ocenie prac konkursowych i przygotowała ich ekspozycję. Wystawę pokonkursową można oglądać w korytarzu na parterze.

Przejdź do galerii