Jak mówić i pisać poprawnie…

Strona zawiera uszeregowane tematycznie linki do ciekawych portali internetowych, oferujących informacje przydatne zarówno w pracy ucznia jak i nauczyciela. Zamieszczono tutaj linki do słowników online, będacych internetową wersją tradycyjnych wydań PWN, oraz do poradników językowych, promujących poprawne posługiwanie się polszczyzną i omawiających różne językowe dylematy.

Najlepszym dowodem oświecenia narodu jest wydoskonalenie,
czystość i dokładność jego mowy, bo w niej jest układ wszystkich
jego myśli, całej jego nauki.

Jędrzej Śniadecki

Wbrew pozorom i naszemu przekonaniu, że przecież znamy język, którym posługujemy się na co dzień, wpadamy bardzo często w językowe pułapki. I dopiero stając wobec dylematu, która forma jest poprawna, zdajemy sobie sprawę z zawiłości rodzimej mowy.

Osobliwości gramatyczne i ortograficzne języka polskiego przysparzają nam niemało kłopotów. Dodatkowo sprawę komplikuje dynamiczny charakter zjawisk językowych. Polszczyzna (język w ogóle) jest tworem ulegającym ciągłym przeobrażeniom. Wobec zmieniającej się w niezwykłym tempie rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i medialnej powstają nowe formy językowe, a inne ulęgają transformacji. Usus językowy narzuca nowe normy lub każe modyfikować dotychczasowe. Jednak i tradycyjne zjawiska językowe z zakresu wymowy, pisowni, interpunkcji czy gramatyki często nastręczają nie lada trudności użytkownikom polszczyzny.

Gdy język polski sprawia kłopot, warto zajrzeć do Słownika PWN (online) oraz internetowych poradników, rozstrzygających sporne kwestie językowe współczesnej polszczyzny w oparciu o opinie językoznawców oraz o zasady poprawności językowej zawarte w słownikach języka polskiego.

Czasami też warto odwiedzić strony, które co prawda nie pretendują do rangi poradników językowych, a ich autorzy nie uważają się za specjalistów ani ekspertów w dziedzinie językoznawstwa. Będąc jednak miłośnikami polszczyzny, wytykają nam, acz nie złośliwie, często popełniane rażące błędy językowe. Wskazując zaś właściwe formy, popularyzują poprawne posługiwanie się językiem ojczystym…

Słowniki języka polskiego i poradniki językowe

Wielki Słownik Ortograficzny – Wydawnictwo Naukowe PWN

Słownik Języka Polskiego – Wydawnictwo Naukowe PWN

Poradnia językowa PWN

Wyszukiwarka porad językowych

Obcy język polski

♦ Językowe Dylematy

♦ Dylematy filolożki

Okiem filolożki  

Językowe rozważania młodego polonisty

Słowniki obcojęzyczne

Leksyka.pl

Ling.pl 

Największe i najbardziej popularne darmowe słowniki obcojęzyczne (online). Zawierają hasła z takich języków jak angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski… Ich zaletą jest duży zasób słownictwa i ciągła aktualizacja, obecność idiomów i przykłady zastosowania konkretnych słów/zwrotów w zdaniach, możliwość odsłuchania poprawnej wymowy danego słowa, wreszcie w miarę przejrzysty i wygodny interfejs witryny słownikowej.

Leksyka.pl liczy około 600 tys. haseł. Połowę tych zasobów stanowi słownik polsko-angielski (angielsko-polski), obejmujący nie tylko słownictwo ogólne, ale również specjalistyczne (dostęp do pełnej wersji jest możliwy po wykupieniu abonamentu). W zamierzeniu autorów słownik ma objąć całość słownictwa (leksykę) języka angielskiego.

Ling.pl posiada znacznie mniejszy zasób słów niż dwa pozostałe, niemniej jest jednym z najczęściej odwiedzanych słowników online (powyżej link do jego nowej wersji: beta.ling.pl).