Życzenia dla Genia – wystawa prac

Życzenia dla Genia
(prezentacja prac konkursowych)

KLASY I

KLASY II

Klasy III – IV

Opis wydarzenia
Powrót do galerii głównej