Biblioteki szkolne świętują

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
Jesień z biblioteką – spotkania czytelnicze
październik 2016
KLASA IIC
KLASA IID